Bruksgrenarna

Vad är bruks?

2013-01-22 15:55 #0 av: Tina

Vid ett bruksprov, eller bruks som det kallas i folkmun, ska deltagarna genomgå ett lydnadsprogram och en specialgren. Specialgrenarna är skydd, sök, spår och rapport. Svenska Brukshundklubben (SBK) arrangerar årligen över 8 000 bruksprov i landet.

På ett bruksprov får alla stambokförda hundar delta. Det spelar alltså ingen roll vilken ras man har, så länge som den (om den är svenskägd) är registrerad i SKK. Om hunden är över 18 månader ska den ha genomgått en mentalbeskrivning (MH). Föraren ska ha uppnått minst 12 års ålder och ska vara medlem i SBK.

Grupp- och klassindelning

Första gången man deltar på ett bruksprov startar man i appellklass, som är den lägsta klassen. Erhåller man tillräckligt med poäng i apellklass blir man uppflyttad till lägreklass. Därefter kommer högre- och elitklass. I lägre- högre och elitklass delas de tävlande in i grupper utefter vilken specialgren de valt. Grupperna är skyddshundsgruppen, spårhundsgruppen, rapporthundsgruppen och sökhundsgruppen. Specialgrenarna är således skydd, sök, spår och rapport.

Svenskskydd

Skydd är en tuff sport som inte passar alla. Endast brukshundraserna får delta på skyddstävlingar, för att få tävla skydd krävs också en speciell licens. I skyddet ska hunden försvara och skydda sig själv och sin förare. Hunden ska också visa prov på att kunna förfölja, gripa och bevaka en figurant.

Foto: Nikkis

Sök

Sökhunden ska ska finna gömda människor. Vid bruksprov är det oftast sök i ett skogsområde, men en sökhund kan tränas till att kunna arbeta i många olika miljöer. Det finns bland annat räddningshundar som letar efter försvunna personer i katastrofområden och lavinhundar som letar efter människor i snömassor. Svårighetsgraden varierar beroende på vilken klass man tävlar i. I elitklass ska hunden leta rätt på tre personer i ett starkt kuperat skogsområde som är 100 meter brett och 300 meter långt.

Spår

Spåret som hunden ska följa är ett personspår, alltså ett spår lagt av en människa. I appellklass ska hunden följa ett ca 300 m långt spår som är ca 40-50 minuter gammalt. I elitklass är spåret ca 1 500 m långt och upp till två timmar gammalt. I spåret finns dessutom ett antal föremål (spårapporter - träpinnar) som hunden ska markera för föraren. Hur många föremål som finns i spåret beror på vilken klass man tävlar i.


Rapport

Rapport är en fartfylld gren som de flesta hundar gillar. Grenen går ut på att hunden skickas mellan förare till olika stationer. Rapporthunden användes ursprungligen av försvaret, där den skickades mellan olika förband med bland annat meddelanden och ammunition. Rapport är en krävande gren där hunden både ska kunna springa fort utan att störas och även spåra sin förare som, i de högre klasserna, har förflyttat sig mellan två stationer. I elitklass springer hunden sammanlagt över sex kilometer.

Brukslydnad

Vid ett bruksprov ska hund och förare genomgå ett lydnadsprogram. Svårighetsgrad och moment varierar mellan klasserna. Brukslydnad är inte samma sak som tävlingslydnad, vissa moment som finns i brukslydnaden finns inte i tävlingslydnaden och vice versa. Vissa moment, som exempelvis apportering, förekommer i både appellklass och tävlingslydnad klass 1 - dock med olika upplägg. 
Momenten som ingår i appellklass är linförighet, framförgående, platsläggande (under gång), inkallande, apportering, hopp över hinder och platsliggning.


Foto: Hundfoto

Specialmoment

Utöver lydnadsprogrammet och specialgrenen ingår ytterligare ett specialmoment vid bruksprov. Momenten skiljer sig mellan klasserna. I appellklass är specialmomentet budföring, där hunden ska springa en sträcka på ca 50 m mellan sin förare och en okänd person. Hunden ska sätta sig i fotposition och springa på kommandot ”Marsch”. I lägreklass är specialmomentet också budföring, men där är sträckan 100 m och skott avlossas medan hunden springer.

I högre- och elitklass är specialmomentet uppletande av föremål. På ett område av ungefär 50x50 m ska fyra, föraren icke tillhöriga, föremål vara utlagda. Sökarbetet ska vara avslutat inom 5 minuter. I högre klass ska tre föremål apporteras in till föraren, i elitklass ska hunden apportera alla fyra föremål.


Foto: Hundfoto

Poäng och uppflyttning

Vid ett bruksprov kan resultatet bli Ej Godkänd, Godkänd eller Uppflyttning (till nästa klass).

Appellklass: akl
Lägreklass: lkl
Skyddshundsgrupp: skh-gr
Övriga grupper: övr gr

I elitklass kan certifikat erhållas för att erövra titeln Svensk Brukschampion (tre cert krävs för championat). Bruksprovscertifikat (cert) tilldelas den vinnande hunden inom varje grupp under förutsättning att föreskriven certifikatpoäng uppnåtts. Cert kan även tilldelas annan hund än den vinnande (under förutsättning att föreskriven certifikatpoäng uppnåtts), om dennes poängsumma uppgår till minst 680 poäng (skyddshundsgruppen) resp. 585 poäng (övriga grupper) eller om dennes poängsumma ej understiger segrarens med mer än 16 poäng (skyddshundsgruppen) resp. 10 poäng (övriga grupper).

Anmäl
2013-01-27 12:02 #1 av: brukshundar

Bra artikel!! Glad

Anmäl
2013-01-27 16:27 #2 av: [Timantis]

Du glömde att hundar över 18 månader måste ha gjort MH.

Anmäl
2013-01-27 17:13 #3 av: Tina

#2 Ja det finns flera vilkor för deltagande som jag inte tagit upp här, men jag lägger till vilkoren för MH i artikeln. Resterande vilkor för deltagande finns att läsa här.

Anmäl
2013-02-09 22:48 #4 av: monstermash

Spår & rapport vill jag helt klart testa, verkar riktigt kul. Brukslydnad verkar också ganska skoj.

Vill du se valpbilder så titta gärna på min instagram.

Anmäl
2016-03-04 14:51 #6 av: Boltens

Dax att putta upp!

                                                                                                                                                                                         

Boltenskaniner - Just nu ungar till salu

Anmäl